HOME : หน้าแรก
เสื้อนักศึกษา
กระโปรงนักศึกษา
กางเกงนักศึกษา
เข็มขัดนักศึกษา
ตุ้งติ้งนักศึกษา
ทรงผมรับปริญญา
ไปมอเตอร์โชว์กับนักศึกษา
นักศึกษากับไอที

คลิป วิดีโอ : ใจไม่ถึงอย่าดู รับน้องโหดสุดๆ ตดอัดน้องเลย

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เกมส์รับน้อง

[[เกมส์ ซ้ายเป็นหมา-ขวาเป็นหยัง]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม มีกติกาอยู่ว่าถ้าผู้เล่นหันหน้าไปทางซ้ายให้พูดคำว่า "หมา" แต่ถ้าหันหน้าไปทางขวาให้พูดคำว่า "เป็นหยัง" ซึ่งผู้เล่นจะหันหน้าไปทางไหนก็ได้ แต่ต้องพูดให้ถูกตามกติกา

[[เกมส์ ที่รัก-ทุเรศ]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม มีกติกาอยู่ว่าถ้าผู้เล่นหันหน้าไปทางซ้ายให้พูดคำว่า "ที่รัก" แต่ถ้าหันหน้าไปทางขวาให้พูดคำว่า "ทุเรศ" ซึ่งผู้เล่นจะหันหน้าไปทางไหนก็ได้ แต่ต้องพูดให้ถูกตามกติกา

[[เกมส์ จันทรโครพ]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นนั่งเป็นวงกลมสองวง นั่งหันหน้าเข้าหากัน (จับคู่) ให้คนที่อยู่ในวงเป็นจันทโครพ กำลูกอมไว้ในมือให้แน่น (สมมุติว่าเป็นผอบ) โดยที่คนวงนอกเป็นโจรป่า พยายามแกะลูกอมออกจากมือจันทรโครพ(คนวงใน)ให้ได้

[[เกมส์ ไฟฟ้ากระแส...(aka AC-DC)]]วิธีเล่น : จัดผู้เล่นนั่งเป็นวงกลมและจับมือคนข้างๆ ถ้าผู้นำบอกว่า "ไฟฟ้ากระแสตรง" ให้ผู้เล่นชูมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือหัวหรือเอาลงไว้ข้างลำตัวก็ได้ แต่ถ้าผู้นำบอกว่า "ไฟฟ้ากระแสสลับ" ให้ผู้เล่น ยกมือข้างใดข้างหนึ่งขึ้นเหนือหัวและอีกข้างหนึ่งเอาลงข้างลำตัว ให้สังเกตุที่ผู้เล่น เพราะจะมีการขัดแย้งจากการชูมือ


[[เกมส์ เลขนรก]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นวงกลม โดยยืนเบียดกันไว้ แล้วเอามือแตะที่หัวของคนข้างๆทั้งสองข้าง ให้ผู้เล่นนับ 1-5 แล้วจำเลขของตัวเองไว้ เมื่อผู้นำบอกเลขไหน คนที่นับเลขนั้นๆต้องรีบกระโดดออกมา ในขณะที่คนข้างทั้งสองก็ตบหัวใส่เลขนั้นๆ

[[เกมส์ โพงพาง]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นวงกลมสองวงหันหน้าเข้าหากัน เอามือประสานกันทำเป็นซุ้มเหนือหัว จะมีผู้เล่นหนึ่งคนที่ไม่อยู่ในวงกลม สมมุติให้เป็นโพงพาง ให้โพงพางเดินเข้าไปในวง ถ้าโพงพางเข้าไปอยู่ในซุ้มใด ให้ทั้งคู่รีบวิ่งไปทางขวามือของตัวเอง ใครมาถึงที่ที่ตัวเองยืนก่อนในจับคู่กับโพงพาง ส่วนคนที่จับคู่ไม่ได้ให้เป็นโพงพางต่อ

[[เกมส์ ให้ท่า]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละเท่าๆกัน ให้คนนำหาคนให้ท่า (ง่ายที่สุดก็พี่เลี้ยงนั่นแหละ) ให้คนสุดท้ายของแต่ละแถวไปหาคนให้ท่าแล้วกลับมาทำให้คนรองสุดท้ายดู โดยที่ห้ามพูดและคนที่อยู่ข้างหน้าห้ามหันกลับมาดู ค่อยๆส่งต่อท่าไปให้คนต่อไปจนถึงหน้าสุด เมื่อครบทุกแถวแล้ว ให้คนหน้าสุดของแต่ละแถว ออกมาแสดงท่าให้ดู

[[เกมส์ ข้างขึ้นข้างแรม]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นแถวสองแถว ยืนหันหน้าเข้าหากัน ให้ฝั่งขวามือเป็นข้างขึ้น และฝั่งซ้ายมือเป็นข้างแรม เมื่อผู้นำพูดว่า "ข้างขึ้น" ให้ฝั่งข้างขึ้นไปพาคนจากฝั่งข้างแรมให้มาอยู่ฝั่งข้างขึ้นให้มากที่สุด และฝั่งข้างแรมต้องพยายามป้องกันไม่ให้คนฝั่งตัวเองถูกพาไปด้วย แต่ถ้าผู้นำพูด "ข้างแรม" ให้ฝั่งข้างแรมไปพาคนจากฝั่งข้างขึ้นให้มาอยู่ฝั่งข้างแรมให้มากที่สุด และฝั่งข้างขึ้นต้องพยายามป้องกันไม่ให้คนฝั่งตัวเองถูกพาไปด้วย


[[เกมส์ มังกรลอดถ้ำ]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นแถวๆ แล้วให้ผู้เล่นนับตลอด (1234 ...) จนครบทุกคนและให้จำหมายเลขของตัวเองไว้ ให้ผู้เล่นยืนขึ้นแล้วจับมือเพื่อนคนข้างๆไว้ เมื่อผู้นำพูดหมายเลขคู่ใดคู่หนึ่งขึ้นมา เช่น 15-16 ให้คนที่ถูกเรียกยกแขนขึ้นเป็นถ้ำ แล้วให้หัวแถวและหางแถววิ่งลอดถ้ำ ใครเสร็จก่อนโดยที่มือไม่หลุดถือว่าชนะ

[[เกมส์ มังกรพันหลัก]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นแถวๆให้ทุกคนจับมือกัน ให้หัวแถวหันหลังมาทางหางแถว แล้ววิ่งอ้อมด้านหน้าคนที่สองและอ้อมด้านหลังคนที่สาม และอ้อมด้านหน้าคนที่สี่ไปเรื่อยๆจนถึงหางแถว ใครเสร็จก่อนโดยที่มือไม่หลุดเป็นผู้ชนะ

[[เกมส์ จับคู่อวัยวะ*]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นวงกลมสองวงหรือจับคู่ชายหญิง ผู้นำจะบอกชื่ออวัยวะ โดยมีข้อกำหนดว่าผู้หญิงจะต้องเอาอวัยวะที่เป็นพยางค์แรกมาจับคู่กับอวัยวะของผู้ชายที่เป็นพยางค์หลัง ตามชื่ออวัยวะนั้นๆ เช่น "หัวไหล่" ก็ให้ผู้หญิงเอาหัวไปแตะกับไหล่ผู้ชาย...


[[เกมส์ สะพานนรก]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นแถวๆ ให้แต่ละแถวส่งตัวแทนออกมาหนึ่งคน จากนั้นให้ในแถวประสานมือเป็นสะพาน เพื่อที่จะลำเลียงคนป่วย(ตัวแทน)ไปส่งยังปลายทาง แต่มีข้อแม้ว่าสะพานห้ามวิ่งพาคนป่วยไปส่ง สะพานจะต้องค่อยๆลำเลียงคนป่วยไปยังปลายสะพาน จากนั้นหัวสะพานต้องไปต่อที่ปลายสะพาน เพื่อลำเลียงคนป่วยไปยังจุดหมาย แถวไหนลำเลียงสำเร็จก่อนเป็นฝ่ายชนะ

[[เกมส์ ฝ่ากำแพงใจ]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นสองแถวหันหน้าเข้าหากัน แบ่งออกเป็นฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออก เมื่อผู้นำบอกให้ฝ่ากำแพง ให้ฝั่งตะวันตกพยายามฝ่าแถวของฝั่งตะวันออกไปให้ได้มากที่สุด และอีกฝั่งก็ทำเช่นเดียวกัน


[[เกมส์ 5 นัก*]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นวงสองวงหรือจับคู่ชายหญิง ผู้นำจะบอก นักทั้ง 5 ได้แก่ นักร้อง ให้ผู้เล่นที่เป็นผู้หญิงเป็นนักร้องส่วนผู้ชายทำท่าเป็นไมโครโฟน นักมวย ให้ผู้เล่นทั้งสองคนตีเข่าใส่กัน(ห้ามตีจริงๆ) นักรบ ให้ผู้เล่นฟันดาบใส่กัน นักรัก ให้ผู้ชายอุ้มผู้หญิง นักบิด ให้ชายหญิงสลับคู่กันใหม่

[[เกมส์ ถลกหนังงู]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นสองฝ่ายเท่าๆกัน แล้วเข้าแถว สั่งนับตลอด ให้แต่ละคนจำหมายเลขของตัวเองไว้ และให้ผู้เล่นหมายเลขเดียวกันของแต่ละแถวจับคู่กัน แล้วนั่งหันหน้าเข้าหากัน โดยแต่ละคู่ต้องนั่งชิดกันมากที่สุด แล้วกำหนดให้ต้นแถวเป็นหัวงูท้ายแถวเป็นหางงู เมื่อพูดนำพูดว่าสามหางงู ให้คู่ที่สามลุกขึ้นยืนจับมือกัน แล้ววิ่งไปทางหางงูแล้ววิ่งกลับมานั่งที่เดิม

[[เกมส์ วิวาห์เหาะ]] วิธีเล่น :จัดผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม เริ่มเล่นดึงคนออกมา 1 คน ก็จะมีช่องว่างในวงกลม ให้คนที่อยู่ที่ข้างๆ ที่ว่างต้องรีบจูงมือกันไปหาคนในวงกลมมานั่งแทนที่ว่างอยู่ พอมีช่องว่างก็ให้ทำเหมือนเดิม


[[เกมส์ ไข่พะโล้]] เนื้อเพลง : อยากกินไข่พะโล้ (โป๊ะ) แกงเทโพก็มี (โป๊ะ) กุ้งผัดกะหล่ำปลี กล้วยบวดชีข้าวตังข้าวตู (โป๊ะ) ไก่ผัดผักคะน้า (โป๊ะ) น้ำพริกแมงดาปลาทู (โป๊ะ) ไข่ยัดไส้ใส่หมู ปลาดุกฟูน่ากิ้นน่าน่ากิน (โป๊ะ) วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นกลุ่ม ให้คิดท่าประกอบเพลง โดยที่แต่ละกลุ่มคิดท่าประกอบเพลงทีละท่อนหรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับจำนวนกลุ่มว่ามีกี่กลุ่ม) แล้วให้ทุกกลุ่มแสดงท่าประกอบเพลงทั้งเพลง

[[เกมส์ บอลลูน]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นกลุ่ม ให้ผู้เล่นนอนหลับตาบนพื้น แล้วให้ผู้นำเล่าเรื่องบอลลูนค่อยๆลอยขึ้นฟ้า แล้วให้ผู้เล่นจินตนาการว่าตัวเองเป็นบอลลูนค่อยๆลอยขึ้นฟ้า ตามผู้เล่าเรื่อง

เกมส์รับน้อง
จาก ThaiHubORG, สารานุกรมฟรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น